Hogere Cito-score dan schooladvies

Het gebeurt jaarlijks toch nog in één op de tien gevallen: een leerling scoort op de Cito-toets (voor de goede orde, we hebben het over de Cito Eindtoets die leerlingen in groep 8 maken) hoger dan het eerder afgegeven schooladvies.
Alles is al in kannen en kruiken. De leerling in kwestie is aangemeld voor het voortgezet onderwijs en de leerling gaat er al vanuit dat dit zijn nieuwe school wordt.
Wat kan een hogere Cito-score voor gevolgen hebben?

Hogere Cito-score
Een hogere Cito-score dan het schooladvies houdt in dat een leerling hoger scoort op de Cito-toets dan het tot op dat moment gedaan heeft op de LVS-toetsen. Wanneer een leerling, gedestilleerd uit die Midden en Eindtoetsen, de Entreetoets groep 7, een advies voor bijvoorbeeld vmbo kader krijgt en hierop wordt ingeschreven, lijkt de cirkel rond.
Maar wanneer diezelfde leerling op de Cito-toets in april een havo-score heeft, is er wel degelijk een en ander dat invloed heeft. Zo kan de school – uiteraard in overleg met de ouders van de leerling – besluiten het eerder afgegeven advies te veranderen en om te zetten naar een havo-advies of een tussenweg kiezen in het tl.
Of dit gebeurt is helemaal afhankelijk van hoe de basisschool daarin staat. Ouders kunnen dit doorgaans niet op eigen initiatief kortsluiten.
Het betekent wel dat een eindadvies van de basisschool niet alles hoeft te zeggen. De Cito-toets heeft dus het laatste woord.

Wat is handig?
De meeste ouders hoeven hier niet over na te denken, maar wanneer je geconfronteerd wordt met een hogere Cito-score, vraag je je ongetwijfeld af wat voor jouw kind het beste is. Ga je de situatie laten zoals hij is of ga je toch nog switchen van niveau – en soms zelfs van school?
Het is natuurlijk per leerling en per situatie anders hoe je hier het beste mee om kan gaan. Het advies is dan ook om het met de leerling te bespreken. Wat wil hij of zij? Is het op zijn plek in de klas die er aan zit te komen, omdat bijvoorbeeld vriendjes daar ook heen gaan? Of is hij of zij juist heel ongelukkig met het advies en wil het er zelf graag voor gaan?
Aangezien het kind het moet gaan opknappen, zou het oneerlijk zijn om het kind hierin te passeren. Ga dus in gesprek en heb het er samen over. Hieronder volgen wel enkele richtlijnen die je kan gebruiken om je besluit te vormen.

Richtlijnen
Een advies komt niet uit de lucht vallen. De basisschool heeft een leerling goed in de smiezen en baseert zich op meerdere toetsen. Ook wordt het advies niet door één leerkracht gevormd, maar zijn de directeur en de intern begeleider – en vaak ook de groepsleerkracht van groep 7 of een eventuele duo – betrokken.
Een hoger advies kan al van tevoren worden besproken, als leerkrachten voorzien dat er meer haalbaar is. Vraag hier dus eventueel naar.
Wanneer een Cito-score hoger uitvalt, kan dat ook betekenen dat de leerling die dag heeft gevlamd en op zijn tenen heeft gelopen. Bij een hogere plaatsing op het voortgezet onderwijs zal dat dan dus elke dag aan de orde zijn. Een leerling kan dan weliswaar hoger instromen, maar loopt net zoveel kans om met de herfstvakantie alweer uit te vallen en dan alsnog naar de oude vmbo kader klas te moeten. Met een beetje pech houdt dit ook in dat er gewisseld moet worden van school.
Het belang van het kind staat voorop: voor ouders en leerkrachten. Ga dus vooral met de leerkracht in gesprek en neem het advies ter harte, ook al is het misschien niet wat je het liefste zou horen.

Plaats een reactie